pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1310050
Dodávateľ
Obchodné meno: Liečreh, s.r.o.
IČO: 36675661
Adresa dodávateľa: Ďurgalova 16  P.O.Box 77  831 01  Bratislava 37
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 4.1.2013
Dátum splatnosti faktúry: 15.1.2013
podľa objednávky číslo: 623/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 8,00