štvrtok, 15.11.2018 Dnes: Leopold Zajtra: Agnesa

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1704000065/2012
Dodávateľ
Obchodné meno: Východoslovenské múzeum v Košiciach
IČO: 31297803
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 3  041 36  Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 31.10.2012
podľa objednávky číslo: 601/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 54,45