pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 11
Dodávateľ
Obchodné meno: Dekanát LFUK predajňa kníh a skrípt
IČO: 39786501
Adresa dodávateľa: Sasinkova 4  811 07  Bratislava 1
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 12.10.2012
Dátum splatnosti faktúry: 14 dní
podľa objednávky číslo: 581/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 295,89