nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poistenie zodpovednosti

Dodávateľská faktúra (číslo): 6800571407
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
Obchodné meno:
IČO: 31595545
Adresa dodávateľa: Hlavná 62, 040 01 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 25.9.2012
Dátum splatnosti faktúry: 5.12.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla Opel Vectra KE 736 EH
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 342,26