streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): FO-1204395
Dodávateľ  
Obchodné meno: Grada Slovakia s.r.o.
IČO: 31346103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29  811 09 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 6.9.2012
Dátum splatnosti faktúry: 4.9.2012
podľa objednávky číslo: 574/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovania knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 322,54