piatok, 18.01.2019 Dnes: Bohdana Zajtra: Drahomíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 12305
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ústav stavebníctva a architektúry SAV
IČO: 166596
Adresa dodávateľa: Dúbravská cesta 9  845 03  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 20.8.2012
Dátum splatnosti faktúry: 17.8.2012
podľa objednávky číslo: 571/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časpisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 12,00