pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra vykonané reštaurátorské práce na kamennom balkóne

Dodávateľská faktúra (číslo): FV12012
Dodávateľ  
Obchodné meno: Martin Kutný, akademický sochár
IČO: 14290723
Adresa dodávateľa: Komenského 32, 085 01 Bardejov
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.8.2012
Dátum splatnosti faktúry: 11.9.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 09/2012
Účel faktúry: vykonané reštaurátorské práce na kamennom balkóne na priečelí budovy ŠVK KE na Hlavnej 10 v Košiciach vo výške
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 5 580,00