nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka uhličitan horečnatý zásaditý

Objednávka (číslo): 50
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Centralchem, s.r.o.
IČO: 31 625 444
Adresa dodávateľa: Plynárenská 2
  Bratislava
V Košiciach dňa: 23.8.2012
Popis objednaného plnenia: Uhličitan horečnatý zásaditý
Celková suma s DPH 67,20 €
Objednávku podpísal: Kurucová