pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 10120154
Dodávateľ  
Obchodné meno: Bratia Sabovci, s.r.o.
IČO: 36016144
Adresa dodávateľa: Pribinova 8183/170   960 01 Zvolen
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 28.6.2012
Dátum splatnosti faktúry: 3.7.2012
podľa objednávky číslo: 539/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 517.17