streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka prístup k sieti prémiových webov Piano

Objednávka (číslo): 559
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Piano Media, a.s.
IČO: 46 103 406
Adresa dodávateľa: Pribinova 25
  Bratislava
V Košiciach dňa: 19.6.2012
Popis objednaného plnenia: Prístup k sieti prémiových webov Piano (do 25 osôb)
Celková suma s DPH 72,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF