štvrtok, 21.06.2018 Dnes: Alojz Zajtra: Paulína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 557
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Malé centrum
IČO: 35 812 575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9
  Bratislava
V Košiciach dňa: 18.6.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 3 400,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF