nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra posudok na technický stav VT zariadení

Dodávateľská faktúra (číslo): 17/12
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ing. Peter Smalec
IČO: 17158281
Adresa dodávateľa: Komenského 58, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 14.6.2012
Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2012
podľa objednávky číslo: 35/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Posudok na technický stav VT zariadení 72 ks
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 250,56