piatok, 23.03.2018 Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 554
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Allan Michna - Inform 
IČO: 17 885 680
Adresa dodávateľa: Bratislavská 14
  Žilina
V Košiciach dňa: 8.6.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 700,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF