Objednávka odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie

Objednávka (číslo): 41
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Gabriel elektric, s.r.o.
IČO: 36 647 497
Adresa dodávateľa: Czambelova2
  Košice
V Košiciach dňa: 11.6.2012
Popis objednaného plnenia: Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie objektu Pri Miklušovej väznici  1 - reštaurátorská dielňa
Celková suma s DPH 190,00 €
Objednávku podpísal: Ing. Biathová Jana