nedeľa, 17.12.2017 Dnes: Kornélia Zajtra: Sláva, Slávka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 552
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Divadelný ústav
IČO: 164 691
Adresa dodávateľa: Jakubovo nám. 12
  Bratislava
V Košiciach dňa: 31.5.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 25,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF