Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): FO-1203136
Dodávateľ  
Obchodné meno: Grada Slovakia s.r.o.
IČO: 31346103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29  811 08 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 29.5.2012
Dátum splatnosti faktúry: 9.6.2012
podľa objednávky číslo: 550/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fonfu- knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 405,67