pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 114440
Dodávateľ  
Obchodné meno: ArtForum (Mlynská 1, Košice)
IČO: 35716584
Adresa dodávateľa: Kozia 20  811 03  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 29.5.2012
Dátum splatnosti faktúry: 11.6.2012
podľa objednávky číslo: 551/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fonfu- knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 870,17