piatok, 21.09.2018 Dnes: Matúš Zajtra: Móric

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 539
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Bratia Sabovci, s.r.o.
IČO: 36 016 144
Adresa dodávateľa: Pribinova 8183/170
  Zvolen
V Košiciach dňa: 24.4.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 550,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF