nedeľa, 24.06.2018 Dnes: Ján Zajtra: Tadeáš, Olívia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 541
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: ArtForum spol. s.r.o.
IČO: 35 716 584
Adresa dodávateľa: Mlynská 6 
  Košice
V Košiciach dňa: 25.4.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 890,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G. Timková, vedúca ODSF