nedeľa, 16.12.2018 Dnes: Albína Zajtra: Kornélia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 12701
Dodávateľ  
Obchodné meno: Národní knihovna ČR
IČO: 23221
Adresa dodávateľa: Sodomkova 2/1146  102 00  Praha 10
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.2.2012
Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2012
podľa objednávky číslo: 606/11
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Knižničný fond - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 21,67