streda, 14.11.2018 Dnes: Irma Zajtra: Leopold

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 50000188
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart-G.T.G. s r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4  852 99  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 16.4.2012
Dátum splatnosti faktúry: 25.4.2012
podľa objednávky číslo: 521/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Knižničný fond - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 383,69