streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra MMVS - xerox

Dodávateľská faktúra (číslo): 12010139
Dodávateľ  
Obchodné meno: Vědecká knihovna
IČO: 100625
Adresa dodávateľa: Bezručova 3, Olomouc  77 911
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 4.4.2012
Dátum splatnosti faktúry: 17.4.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: MMVS - xerox
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1,52