streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 531
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Grada Slovakia s r.o.
IČO: 31 346 103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29  811 08  Bratislava
  Bratislava
V Košiciach dňa: 15.3.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 950,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G. Timková, vedúca ODSF