utorok, 20.11.2018 Dnes: Félix Zajtra: Elvíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1512063
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovart-G.T.G. s.r.o.
IČO: 31346359
Adresa dodávateľa: Krupinská 4  852 99  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 12.3.2012
Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2012
podľa objednávky číslo: 61294,61297/2010
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - dobropis
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 15,71