piatok, 16.11.2018 Dnes: Agnesa Zajtra: Klaudia, *Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra pravidelné poplatky a volania

Dodávateľská faktúra (číslo): 9736053951
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovak Telekom a.s.
IČO: 35763469
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 8.3.2012
Dátum splatnosti faktúry: 25.3.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: pravidelné poplatky a volania v rámci BP
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 14,76