streda, 19.09.2018 Dnes: Konštantín Zajtra: Ľuboslav, Ľuboslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníhn

Objednávka (číslo): 527
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Grada Slovakia s.r.o.
IČO: 31 346 103
Adresa dodávateľa: Moskovská 29 
  Bratislava
V Košiciach dňa: 3.3.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 520,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G. Timková, vedúca ODSF