nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra volania mimo BP a pravidelné poplatky

Dodávateľská faktúra (číslo): 6735057133
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovak telekom a.s.
IČO: 17072760
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 9.2.2012
Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: volania mimo BP a pravidelné poplatky
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 14,46