nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra SWAN telekomunikačné služby

Dodávateľská faktúra (číslo): 302012
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ministerst. Kult. SR
IČO: 165182
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 16.1.2012
Dátum splatnosti faktúry: 26.1.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: MK-109/07/M
Účel faktúry: SWAN telekomunikačné služby za 11 a 12/2011
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 10,64