piatok, 23.03.2018 Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 520
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: ePlanet.sk
IČO: 36 648 884
Adresa dodávateľa: V.P. Tótha 1081/17
  Zvolen
V Košiciach dňa: 14.2.2012
Popis objednaného plnenia: nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 530,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF