pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 9001200332
Dodávateľ  
Obchodné meno: Suweco CZ, s.r.o.
IČO: 25094769
Adresa dodávateľa: Klečákova 347, 180 21 Praha 9
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.2.2012
Dátum splatnosti faktúry: 23.2.2012
podľa objednávky číslo: 576/11
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: doplňovanie knižničného fondu
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 28,80