streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 648
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Hudobniny Amadeo
IČO: 46 114 343
Adresa dodávateľa: Komenského 4
  Košice
V Košiciach dňa: 18.12.2012
Popis objednaného plnenia: Nkup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 1 610,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF