nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka typografické a knižné spracovanie bibliografie

Objednávka (číslo): 85
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Typopress - tlačiareň s.r.o
IČO: 36 200 891
Adresa dodávateľa: ulica Pod horou č. 8
Košice
V Košiciach dňa: 5.12.2012
Popis objednaného plnenia: Typografické a knižné spracovanie bibliografie
Celková suma s DPH 1 760,00 €
Objednávku podpísal: Kurucová