streda, 14.11.2018 Dnes: Irma Zajtra: Leopold

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka posudok na technický stav zariadení IKT

Objednávka (číslo): 86
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: SPCenter s.r.o.
IČO: 46837761
Adresa dodávateľa: Komenského 58
Košice
V Košiciach dňa: 10.12.2012
Popis objednaného plnenia: Posudok na technický stav zariadení IKT. Zoznam zariadení je prílohou objednávky.
Celková suma s DPH 89,70 €
Objednávku podpísal: Vladimír Šiška, vedúci OIKT