utorok, 20.11.2018 Dnes: Félix Zajtra: Elvíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh

Objednávka (číslo): 631
Rok: 2012
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 397 563
Adresa dodávateľa: Univerzitná 8215/1
  Žilina
V Košiciach dňa: 12.11.2012
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa prílohy
Celková suma s DPH 195,00 €
Objednávku podpísal: PaedDr. G.Timková, vedúca ODSF