streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra hovorné za mobilné telefóny

Dodávateľská faktúra (číslo): 5184277848
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Obchodné meno: Orange Slovensko, a.s.
IČO:
Adresa dodávateľa: Metodova č. 8, Bratislava 821 08
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 29.11.2012
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: hovorné za mobilné telefóny ŠVK
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 514,01