nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra prekládka kabeláže zariadenia EZS

Dodávateľská faktúra (číslo): 52/2012
Dodávateľ
Obchodné meno: Peter Paták - PROMTECH
IČO: 14305623
Adresa dodávateľa: Čínska 14, 040 13 Košice
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 27.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 30.11.2012
podľa objednávky číslo: 78/2012
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Prekládka kabeláže zariadenia EZS v dôsledku rekonš. prác na časti budovy Pribinova 1 (prepojenie Pribinova 1- Hlavná 10)
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 234,36