nedeľa, 18.11.2018 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka prekládka kabeláže zariadenia EZC

Objednávka (číslo): 78
Rok: 2012
Objednávateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ
Obchodné meno: Peter Paták- Promtech
IČO: 14 305 623
Adresa dodávateľa: Čínska 14
Košice
V Košiciach dňa: 22.11.2012
Popis objednaného plnenia: Prekládka kabeláže zariadenia EZS v dôsledku rekonštrukč. Prác na časti budovy Pribinova 1 (prepojenie Pribinova 1- Hlavná 10)
Celková suma s DPH 235,00 €
Objednávku podpísal: Biathová Jana, ved. OES