streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 8873231103
Dodávateľ
Obchodné meno: Magnet Press, Slovakia s.r.o.
IČO: 31356958
Adresa dodávateľa: Šustekova 8, 851 04 Bratislava
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 13.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 29.11.2012
podľa objednávky číslo: 593/2012
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: doplňovanie knižničného fondu - periodiká
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 1 482,49