streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3120000910
Dodávateľ
Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa
IČO: 157716
Adresa dodávateľa: Trieda A. Hlinku 1  949 74  Nitra
Odberateľ
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 5.11.2012
Dátum splatnosti faktúry: 6.11.2012
podľa objednávky číslo: 598/12
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 43,73