utorok, 13.11.2018 Dnes: Stanislav Zajtra: Irma

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúry 2018

Faktúry 2018

Faktúry 2018 - október

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180374 21810012 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 330.24 330.24 O108-2018-66 tonery 01/10/2018
20180357 118509149 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6640.00 6640.00 O109-2018-67 stravné lístky na 10/2018 01/10/2018
20180349 280838 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 60.00 60.00 2009/1+dodatok1 odborná a mazanie výťahu a plošiny Prib.1 01/10/2018
20180353 1150406 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 689.27 689.27 O102-2018-90 knihy 02/10/2018
20180354 201811166 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 522.52 522.52 O102-2018-91 knihy 02/10/2018
20180356 183108138 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 09/2018 02/10/2018
20180355 7328828942 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 10/2018 02/10/2018
20180358 8690102109 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 121.00 121.00 O102-2018-85 periodiká 03/10/2018
20180359 152018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 092010 právne služby za 09/2018 03/10/2018
20180360 50180885 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 10/2018 03/10/2018
20180362 7532037774 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 1/2018 EE Zv.19 za 10/2018 04/10/2018
20180370 1811220780 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 859.92 859.92 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 09/2018 04/10/2018
20180366 19714075 Centrum ved.-techn.inf. SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK 00151882 EUR 12.00 12.00 O102-2018-95 časopisy 04/10/2018
20180367 1180052 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 888.00 888.00 O102-2018-92 knihy 04/10/2018
20180361 2124289133 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 962.84 962.84 1/2003 zrážková voda za 3.Q 2018 04/10/2018
20180363 91007842 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenáj. a dezinf. dávkovača vody 10/2018 04/10/2018
20180364 92010143 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 140.40 140.40 2/2018 pramenitá voda za 09/2018 04/10/2018
20180373 18187 SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1, 81104 Bratislava, SK 46631348 EUR 3714.00 3714.00 O105-2018-53 dezinfekcia prestorov-sklady ŠVK 05/10/2018
20180371 1811220781 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3199.26 3199.26 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 09/2018 05/10/2018
20180369 18241835 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 3.Q 2018 05/10/2018
20180365 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 4.61 4.61 poplatky LITE za 3.Q 2018 08/10/2018
20180376 9201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie Hl.10+Prib.1 za 09/2018 08/10/2018
20180375 201801 Český esperantský svaz náměstí Míru 81/1, 56802 Svitavy, CZ 00443034 EUR 11.00 11.00 O102-2018-4 časopisy 08/10/2018
20180372 8217965755 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telek.služby za 09/2018 08/10/2018
20180368 6104018449 Wustenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17, 81107 Bratislava, SK 31383408 EUR 141.55 141.55 610/401844-9 PZP Opel Vectra 08/10/2018
20180377 7010692866 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1930.86 1930.86 8/2017 EE Vr.2, Prib.1, mil.1, Zv.21,Hl.10 za 09/18 10/10/2018
20180378 1181038787 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks za 10/2018 10/10/2018
20180379 9001158622 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 173.00 173.00 50/1997 pošt.služby za 09/2018 11/10/2018

Faktúry 2018 - september

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180316 118508167 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5580.00 5580.00 O109-2018-58 stravné lístky na 09/2018 03/9/2018
20180315 8201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 08/2018 04/9/2018
20180317 50180790 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 09/2018 04/9/2018
20180318 2182010787 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 453.21 453.21 O109-2018-55 kanc. a hygienický materiál 04/9/2018
20180314 7328810269 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 09/2018 04/9/2018
20180319 8215985091 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 tel.služby za 09/2018 06/9/2018
20180326 180135 Plettac Systems s.r.o. Jánoškova 1545, 02601 Dolný Kubín, SK 35713372 EUR 367.20 367.20 O108-2018-57 GV-VS820CH- kamerový server Prib.1 06/9/2018
20180320 92009219 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 129.60 129.60 2/2018 pramenitá voda za 08/2018 06/9/2018
20180321 91007196 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom a dezinf.dávkovača vody za 09/2018 06/9/2018
20180324 132018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 08/2018 07/9/2018
20180325 1018179955 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava, SK 36421928 EUR 14.28 14.28 svkk.sk (.sk doména/ 07/9/2018
20180327 10180128 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 566.42 566.42 O102-2018-79 knihy 08T0106 07/9/2018
20180323 152018 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 2400.00 2400.00 O105-2018-8 väzba periodík 320 zv. 07/9/2018
20180322 32018 Peter Hreško All Construct Bauerova 1196/28, 04023 Košice, SK 10812504 EUR 576.20 576.20 O109-2018-59 vyčistenie a oprava žľabov Hl.10 07/9/2018
20180328 1811220641 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 859.92 859.92 67/22/2016 teplo Zv.19,21 za 08/2018 10/9/2018
20180329 1811220642 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3199.26 3199.26 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 08/2018 10/9/2018
20180332 1802400 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 485.07 485.07 O102-2018-81 knihy 10/9/2018
20180330 7512533445 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 1/2018 EE- Zv.19 za 09/2018 10/9/2018
20180331 7010689543 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1632.74 1632.74 8/2017 EE-Vr.2,Prib.1, Mikl.1, Zv.21, Hl.10 za 08/2018 10/9/2018
20180333 1180861779 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks za 09/2018 13/9/2018
20180334 9001150835 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 119.60 119.60 50/1997 poštové služby za 08/2018 14/9/2018
20180335 61842171 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 35.80 35.80 O102-2018-84 čas. 14/9/2018
20180337 11000562 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 106.10 106.10 O102-2018-49 knihy 17/9/2018
20180336 280821 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 360.24 360.24 2009/1+dodatok1 3,ročná odborná prehl. výťahu a schod.plošiny 17/9/2018
20180339 1150405 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 234.93 234.93 O102-2018-88 knihy 08T0106 19/9/2018
20180338 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 460.03 460.03 2/2008 telek.služby+internet 19/9/2018
20180348 111807463 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 38.40 38.40 6/2018 odvoz plastov 20/9/2018
20180343 1015603 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 278.28 278.28 O102-2018-87 knihy 21/9/2018
20180344 1015688 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 333.38 333.38 O102-2018-89 knihy 21/9/2018
20180340 3180000234 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 33.33 33.33 O102-2018-83 knihy 21/9/2018
20180341 3180000232 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 77.20 77.20 O102-2018-83 knihy 21/9/2018
20180342 3180000231 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 23.60 23.60 O102-2018-83 knihy 21/9/2018
20180345 3180000233 Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava, SK 36078913 EUR 23.40 23.40 O102-2018-83 knihy 21/9/2018
20180347 10180149 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 614.10 614.10 O102-2018-86 knihy 27/9/2018
20180352 180305 IDENTCODE, s.r.o. Družstevná 2, 94501 Komárno, SK 34147896 EUR 186.00 186.00 O109-2018-64 ochranná prelepka 27/9/2018
20180351 231004301 Senetic s.r.o. Rybná 682/14, 11000 Praha 1, CZ 04991125 EUR 453.00 453.00 O108-2018-62 HPE MicroSrv Gen 10 3216, HPE 1 TB SATA HDD 27/9/2018
20180346 18772061 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, 04001 Košice, SK 36190381 EUR 745.93 745.93 O109-2018-60 koberce 27/9/2018
20180350 15180164 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Bočná 2, 04001 Košice, SK 50710796 EUR 394.60 394.60 O111-2017-65 tlač bulletinu k výstave Oprašené dejiny 2. 27/9/2018

Faktúry 2018 - august

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180282 118507236 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6200.00 6200.00 O109-2018-53 stravné lístky na 08/2018 01/8/2018
20180283 50180689 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 08/2018 01/8/2018
20180285 183106319 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 07/2018 02/8/2018
20180286 7328789743 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 08/2018 02/8/2018
20180284 1802127 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 196.63 196.63 O102-2018-76 knihy 08T0106 02/8/2018
20180289 1811220563 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 859.92 859.92 67/22/2016 teplo Zv.19,21 za 07/2018 06/8/2018
20180290 1811220564 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3199.26 3199.26 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 07/2018 06/8/2018
20180287 92008294 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 113.40 113.40 2/2018 pramenitá voda za 07/2018 06/8/2018
20180288 91006574 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom+dezinf.dávk.vody za 08/2018 06/8/2018
20180291 7479301681 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 1/2018 EE Zv.19 za 08/2018 06/8/2018
20180292 201810849 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 164.14 164.14 O102-2018-74 knihy 08T0106 07/8/2018
20180293 8214020157 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 tel.služby za 07/2018 08/8/2018
20180294 183260626 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 547.08 547.08 2015/9 prev.prehliadky. za 07/2018 09/8/2018
20180296 7010687453 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1710.82 1710.82 8/2017 EE Vr., Pr.1. Mikl.1, Zv.21, Hl.7/2018 za 07/2018 09/8/2018
20180297 7201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 07/2018 09/8/2018
20180295 1180836185 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT tel.- 2 ks za 08/2018 09/8/2018
20180298 9001145136 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 122.40 122.40 50/1997 pošt.služby za 07/2018 13/8/2018
20180299 20180070 Vladimír Boroš Vyšná Kamenica 86, 04446 Vyšná Kamenica, SK 17259541 EUR 240.00 240.00 O109-2018-54 odb.prehl. EPS v obj.Prib.1 13/8/2018
20180300 111805947 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 04346 Košice, SK 36205214 EUR 4.80 4.80 6/2018 odvoz SZ 120 l - plast 13/8/2018
20180301 112018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 07/2018 14/8/2018
20180302 1820248 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 571.48 571.48 O102-2018-72 knihy 08T0106 15/8/2018
20180304 18241431 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 167.20 167.20 2013/8 údržbva a servis výťahu Prib.1 17/8/2018
20180305 92018 FESKO plus s.r.o. Svinica 73, 04445 Svinica, SK 51125277 EUR 1770.00 1770.00 O109-2018-49 stav.práce Hl.10 17/8/2018
20180306 310171809 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 2001/1 +d počít.sieť SANET za 07-09/2018 17/8/2018
20180303 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 465.60 465.60 2/2008 telek. služby + internet 17/8/2018
20180307 2124077314 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 231.40 231.40 1/2003 vodné+stočné Zv.19, 21, Prib.1 17/8/2018
20180309 1803648900 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 26.40 26.40 O102-2018-78 periodiká 20/8/2018
20180308 1808084 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 40.48 40.48 kontrola a čistenie komínov 22/8/2018
20180310 201810954 Inform lib, s.r.o. Bratislavská 14, 01001 Žilina, SK 47117362 EUR 473.99 473.99 O102-2018-77 knihy 23/8/2018
20180311 152018 ARTEX STAV Slovakia s.r.o. Bašťovanského 800/10, 04022 Košice, SK 47516011 EUR 100.00 100.00 O109-2018-56 pokladka PVC 27/8/2018
20180312 1150397 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 864.92 864.92 O102-2018-82 knihy 30/8/2018
20180313 183107298 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 prenájom rohoží 30/8/2018

Faktúry 2018 - júl

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180256 50180587 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 07/2018 02/7/2018
20180254 118506079 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 6216.00 6216.00 O109-2018-47 stravné lístky na 07/2018 02/7/2018
20180255 102018 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 1695.00 1695.00 O105-2018-8 väzba periodík 02/7/2018
20180257 7313961897 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 07/2018 03/7/2018
20180262 2123950371 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 952.38 952.38 1/2003 zrážková voda za 2.Q 2018 09/7/2018
20180265 8212084819 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telek.služby za 06/2018 09/7/2018
20180258 1811220485 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 859.92 859.92 68/22/2016 teplo Zv.19+21 za 06/2018 09/7/2018
20180259 1811220486 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3199.26 3199.26 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 06/2018 09/7/2018
20180264 102018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 06/18 09/7/2018
20180260 92007383 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 352.80 352.80 2/2018 pramenitá voda za 06/2018 09/7/2018
20180261 91005933 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom a dezinfekcia dávkovača vody 09/7/2018
20180263 7459531829 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 1/2018 EE Zv.19 za 07/2018 10/7/2018
20180267 7010684912 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2057.69 2057.69 8/2017 EE Vr.2,Pr.1, MI1. Zv.21. Hl.10 za 6/2018 11/7/2018
20180269 1180738015 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT telefóny- 2 ks 11/7/2018
20180266 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 11.87 11.87 popl.za rozmnož.práce za 2.Q 2018 11/7/2018
20180270 2201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 06/2018 11/7/2018
20180268 2072018 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 150.36 150.36 O109-2018-48 odb.prehl. elektroinš. KVC Priv.1 11/7/2018
20180272 3180001214 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 97.00 97.00 O102-2018-70 knihy 10/7/2018
20180275 1180738279 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.15 1.15 swanis/1003603 hovorné za 06/2018 12/7/2018
20180271 1801814 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 275.27 275.27 O102-2018-69 knihy 08T0106 12/7/2018
20180274 9001134419 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 161.95 161.95 50/1997 pošt.služby za 06/2018 12/7/2018
20180273 183260518 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 584.36 584.36 42/2007 prev,.prehliadky lza 06/2018 16/7/2018
20180276 2123960608 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 443.26 443.26 1/2003 vodné+stočné Hl.10+Pri Mikl.v.1 za 07/18 16/7/2018
20180277 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 465.18 465.18 2/2008 telek.služby+internet 18/7/2018
20180278 1180044 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 739.30 739.30 O102-2018-73 knihy 08T0106 19/7/2018
20180279 1150391 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 491.55 491.55 O102-2018-75 knihy 08T0106 20/7/2018
20180281 17979 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 910.09 910.09 O102-2018-71 knihy 08T0106 24/7/2018
20180280 2018028 HORIZONT-žalúzie, s.r.o. Rožňavská 16, 04011 Košice, SK 46965785 EUR 1470.00 1470.00 O108-2018-41 žalúzie Prib.1 31/7/2018

Faktúry 2018 - jún

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20180214 118505154 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5840.00 5840.00 O109-2018-38 stravné lístky na 06/2018 01/6/2018
20180213 21805104 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 171.08 171.08 O108-2018-34 tonery 01/6/2018
20180215 521810018 Ústav kraj.ekológie SAV Štefánikova 3, , SK 00679119 EUR 230.00 230.00 O102-2018-16 časopis 04/6/2018
20180211 7479262004 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 144.02 144.02 8/2017 EE Zv.19 za 06/2018 04/6/2018
20180217 50180496 REA Slovakia s.r.o. Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 nájom park.miesta za 06/2018 04/6/2018
20180218 1801644 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 321.46 321.46 O102-2018-63 knihy 08T0106 04/6/2018
20180212 7323880852 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 06/2018 04/6/2018
20180222 7901047986 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR -350.00 -350.00 3/2018, + Dod č. 1 storno fa 7901047986 za plyn 04/6/2018
20180216 231003597 Senetic s.r.o. Rybná 682/14, 11000 Praha 1, CZ 04991125 EUR 49.56 49.56 O112-2018-39 Cartridge 05/6/2018
20180224 92006429 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 292.80 292.80 2/2018 pramenitá voda za 05/2018 06/6/2018
20180225 91005261 AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 50886771 EUR 10.66 10.66 2/2018 prenájom+dezinf.dávk.vody za 06/2018 06/6/2018
20180223 7401258708 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 218.86 218.86 2017/7 + Dod. č. 1 vyúčt-plynu za 01-05/2018 06/6/2018
20180219 8209957889 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 18.20 18.20 4/2008 telek.služby za 05/2018 06/6/2018
20180226 180198 TYPOPRESS-tlačiareň, s.r.o. Pod horou 8, 04016 Košice, SK 36200891 EUR 528.00 528.00 O102-2018-25 publ. -tlač.a sprac. 06/6/2018
20180220 1811220469 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 859.92 859.92 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 05/2018 06/6/2018
20180221 1811220470 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 3199.26 3199.26 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 05/2018 06/6/2018
20180227 280504 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 177.60 177.60 2009/1+dodatok1 odb.prehl.výťahu a schod.plošiny 07/6/2018
20180228 5201801 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie za 05/2018 07/6/2018
20180232 7010682324 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2093.56 2093.56 8/2017 EE-Vr.2.Prib.1. Mi1,Zv.21, Hl.10 za 05/2018 11/6/2018
20180230 1180626545 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.31 1.31 swanis/1003603 hovorné za 05/2018 11/6/2018
20180231 1180626368 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 IPT telef. 2 ks 11/6/2018
20180229 92018 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 092010 právne služby za 05/2018 11/6/2018
20180233 9001127600 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 152.25 152.25 50/1997 pošt.služby za 05/2018 12/6/2018
20180234 183260432 Železničné zdravotníctvo KE Masarykova 9, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36582433 EUR 65.26 65.26 2015/9 vstupná prehl. za 05/2018 12/6/2018
20180242 10180090 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 569.39 569.39 O102-2018-64 knihy 08T0106 12/6/2018
20180235 15180092 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Bočná 2, 04001 Košice, SK 50710796 EUR 624.50 624.50 O109-2018-40 graf.úprava a tlač výstavy 12/6/2018
20180236 21806027 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 247.68 247.68 O108-2018-43 tonery 14/6/2018
20180238 180095 Plettac Systems s.r.o. Jánoškova 1545, 02601 Dolný Kubín, SK 35713372 EUR 1029.24 1029.24 O108-2018-43 kamery - 3 ks, prevodník pre 8 kamier 15/6/2018
20180241 116322112 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin, SK 36440531 EUR 325.64 325.64 O102-2018-55 knihy 08T0106 15/6/2018
20180240 3180001093 Univerzita Mateja Bela v B.B. Národná 12, 97401 Banská Bystrica, SK 30232295 EUR 196.61 196.61 O102-2018-66 knihy 08T0106 15/6/2018
20180237 642018 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č.33, 81331 Bratislava, SK 00165182 EUR 103.56 103.56 úprava definícií výkazov FIN pre r.2018 15/6/2018
20180243 84160273 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 56.80 56.80 O102-2018-65 čas. 15/6/2018
20180239 9121700022 SUWECO Zátišie 10, 83103 Bratislava, SK 25094769 EUR -15.60 -15.60 O102-2016-83 dobropis čas. k fa 480/16 15/6/2018
20180244 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 475.82 475.82 2/2008 tel.+internet 18/6/2018
20180246 1842050010 Bytový podnik mesta Košice Južné nábrežie 13, 04219 Košice, SK 44518684 EUR 24.56 24.56 18420500101 zrážková voda za r.2017 Past.n.5 19/6/2018
20180245 620045304 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 14.00 14.00 O102-2017-115 čas. 19/6/2018
20180247 3180000484 Univer. Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, SK 00157716 EUR 33.33 33.33 O102-2018-67 knihy 22/6/2018
20180248 7106347640 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, , SK 35815256 EUR 350.00 350.00 3/2018, + Dod č. 1 plyn za 06/2018 25/6/2018
20180249 1150382 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 804.49 804.49 O102-2018-68 knihy 08T0106 26/6/2018
20180253 142018 SPCenter s.r.o. Komenského 58, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 46837761 EUR 97.44 97.44 O108-2018-42 technické posudky 28 ks IKT 28/6/2018
20180252 2189900964 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 862.80 862.80 O107-2018-46 materiál pre KD 29/6/2018
20180251 183105697 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.74 38.74 2008/1 nájom rohoží za 06/2018 29/6/2018
20180250 18241196 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu Prib.1 29/6/2018