utorok, 17.10.2017 Dnes: Hedviga Zajtra: Lukáš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Faktúry 2017

Faktúry 2017

Faktúry 2017 - október

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170370 17242323 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 178.49 178.49 2013/8 údržba a servis výťahu za 3. Q 2017 02/10/2017
20170372 50170871 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.40 66.40 2015/8 náj. park. miesta za 10/2017 02/10/2017
20170373 117509300 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5652.00 5652.00 O108-2017-56 stravné lístk na 10/2017 02/10/2017
20170369 15170124 DOT ONE reklamná spoločnosť s.r.o. Bočná 2, 04001 Košice, SK 50710796 EUR 1148.90 1148.90 O106-2017-44 tlač viacjaz.výstavy 08T0104 02/10/2017
20170371 7328594743 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250.00 250.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 10/2017 02/10/2017
20170375 5917031837 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 26.40 26.40 O102-2017-74 čas. 03/10/2017
20170374 61838174 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 31.60 31.60 O102-2017-78 čas. 03/10/2017
20170378 1702524 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 379.62 379.62 O102-2017-79 knihy 03/10/2017
20170377 1014600 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 492.26 492.26 O102-2017-80 knihy 03/10/2017
20170380 18714077 Centrum ved.-techn.inf. SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, SK 00151882 EUR 12.00 12.00 O102-2017-83 čas. 03/10/2017
20170376 2171001 GAMAJUN Bruselská 3, 04013 Košice, SK 42110971 EUR 58.00 58.00 O102-2017-81 knihy 03/10/2017
20170381 1720480 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 1035.68 1035.68 O102-2017-69 knihy 04/10/2017
20170379 7489341164 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv. 19 za 10/2017 04/10/2017
20170383 82086262 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 116.64 116.64 2016/1 pramenitá voda za 09/2017 05/10/2017
20170384 81041466 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.dávk.vody 05/10/2017
20170387 1170043 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 926.00 926.00 O102-2017-82 knihy 05/10/2017
20170385 110217 RADEXY s.r.o. Šafárikova 17, 04011 Košice, SK 36692409 EUR 330.00 330.00 O109-2017-57 odb.prehl.a odb.slúška plyn zar. 05/10/2017
20170386 3170001949 Univerzita P.J.Šafárika Šrobárova 2, 04180 Košice, SK 00397768 EUR 437.82 437.82 O102-2017-84 knihy 05/10/2017
20170382 2122946843 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 921.54 921.54 zmluva zrážková voda za 3.Q 2017 05/10/2017
20170390 173107747 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 09/2017 06/10/2017
20170388 201700444 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 19.90 19.90 obj. od čitateľov knižnic MMVS-knihy 06/10/2017
20170389 162017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 09/2017 06/10/2017

Faktúry 2017 - september

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170342 1702258 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 172.26 172.26 O102-2017-70 knihy 04/9/2017
20170340 7328574786 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 09/2017 04/9/2017
20170343 117508303 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5040 5040 O109-2017-51 stravné lístky na 09/2017 04/9/2017
20170341 117163580 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava, SK 36421928 EUR 14.28 14.28 116147964 sk.doména svkk.sk od 16.9.2017 do 16.9.2018 04/9/2017
20170344 8201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750 750 6/2017 upratovanie za 08/2017 05/9/2017
20170347 50170783 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 nájom park.miesta za 09/2017 06/9/2017
20170346 4799894437 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14 14 zmluva telek.služby 06/9/2017
20170345 173107059 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 08/2017 06/9/2017
20170349 82085339 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom a dezinfekcia dávk.vody 09/2017 07/9/2017
20170350 82084670 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 110.16 110.16 2016/1 pramenitá voda za 08/2017 07/9/2017
20170348 7489313990 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv.19 za 09/2017 07/9/2017
20170351 21708135 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 1031.14 1031.14 O108-2017-49 tonery 07/9/2017
20170354 152017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500 500 2014/2 práv.služby za 08/2017 08/9/2017
20170352 1711220716 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 08/2017 08/9/2017
20170353 1711220717 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 08/2017 08/9/2017
20170355 9001053934 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 105.00 105.00 50/1997 pošt.služby za 08/2017 12/9/2017
20170356 1170923959 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.99 1.99 swanis/1003603 hovorné za 08/2017 12/9/2017
20170357 1170924874 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 telefóny IPT MK SR 2 ks 12/9/2017
20170358 7010656038 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1832.98 1832.98 2016/2 EE-Prib.1. Hl.1,Vr. Zv.21,Pri Mikl.v.1 za 08/17 14/9/2017
20170359 5917029109 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 60.00 60.00 572/15 čas. 14/9/2017
20170363 16248 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 906.18 906.18 O102-2017-68 knihy 18/9/2017
20170360 2017013 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 355.00 355.00 O109-53-2017 oprava strechy Prib.1 20/9/2017
20170364 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 466.26 466.26 A3823014 tel. + internet 20/9/2017
20170361 1150268 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 617.98 617.98 O102-2017-71 knihy 21/9/2017
20170362 632872017 Dajama Abonent, s.r.o. Ľubľanská 2, 83102 Bratislava, SK 44453761 EUR 493.47 493.47 O102-2017-63 knihy 21/9/2017
20170366 10170125 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 549.53 549.53 O102-2017-72 knihy 26/9/2017
20170368 8370111024 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 98.00 98.00 O102-2017-73 čas. 27/9/2017
20170367 1150276 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 438.13 438.13 O102-2017-75 knihy 27/9/2017
20170365 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 11.33 11.33 poplatky za rozmnož.práce za 3.Q 2017 27/9/2017

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170342 1702258 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 172.26 172.26 O102-2017-70 knihy 04/9/2017
20170340 7328574786 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 09/2017 04/9/2017
20170343 117508303 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5040 5040 O109-2017-51 stravné lístky na 09/2017 04/9/2017
20170341 117163580 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12, 84104 Bratislava, SK 36421928 EUR 14.28 14.28 116147964 sk.doména svkk.sk od 16.9.2017 do 16.9.2018 04/9/2017
20170344 8201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750 750 6/2017 upratovanie za 08/2017 05/9/2017
20170347 50170783 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 nájom park.miesta za 09/2017 06/9/2017
20170346 4799894437 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14 14 zmluva telek.služby 06/9/2017
20170345 173107059 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 08/2017 06/9/2017
20170349 82085339 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom a dezinfekcia dávk.vody 09/2017 07/9/2017
20170350 82084670 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 110.16 110.16 2016/1 pramenitá voda za 08/2017 07/9/2017
20170348 7489313990 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv.19 za 09/2017 07/9/2017
20170351 21708135 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 1031.14 1031.14 O108-2017-49 tonery 07/9/2017
20170354 152017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500 500 2014/2 práv.služby za 08/2017 08/9/2017
20170352 1711220716 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 08/2017 08/9/2017
20170353 1711220717 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 08/2017 08/9/2017
20170355 9001053934 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 105.00 105.00 50/1997 pošt.služby za 08/2017 12/9/2017
20170356 1170923959 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.99 1.99 swanis/1003603 hovorné za 08/2017 12/9/2017
20170357 1170924874 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MK SR IPT 001 telefóny IPT MK SR 2 ks 12/9/2017
20170358 7010656038 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1832.98 1832.98 2016/2 EE-Prib.1. Hl.1,Vr. Zv.21,Pri Mikl.v.1 za 08/17 14/9/2017
20170359 5917029109 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 60.00 60.00 572/15 čas. 14/9/2017
20170363 16248 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 906.18 906.18 O102-2017-68 knihy 18/9/2017
20170360 2017013 PETON-Peter Daduľák Plzenská 107, 04011 Košice, SK 35418818 EUR 355.00 355.00 O109-53-2017 oprava strechy Prib.1 20/9/2017
20170364 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 466.26 466.26 A3823014 tel. + internet 20/9/2017
20170361 1150268 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 617.98 617.98 O102-2017-71 knihy 21/9/2017
20170362 632872017 Dajama Abonent, s.r.o. Ľubľanská 2, 83102 Bratislava, SK 44453761 EUR 493.47 493.47 O102-2017-63 knihy 21/9/2017
20170366 10170125 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 549.53 549.53 O102-2017-72 knihy 26/9/2017
20170368 8370111024 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK 31348262 EUR 98.00 98.00 O102-2017-73 čas. 27/9/2017
20170367 1150276 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 438.13 438.13 O102-2017-75 knihy 27/9/2017
20170365 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 00420166 EUR 11.33 11.33 poplatky za rozmnož.práce za 3.Q 2017 27/9/2017

Faktúry 2017 - august

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170324 142017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500.00 500.00 2014/2 právne služby za 07/2017 07/8/2017
20170325 1170830233 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.30 19.30 MKSR IPT 001 IPT - telefóny - 2 ks 07/8/2017
20170326 7201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750.00 750.00 6/2017 upratovanie Hl.10+Prib.1 za 07/2017 08/8/2017
20170327 1170831547 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 2.29 2.29 swanis/1003603 hovorné za 07/2017 10/8/2017
20170329 42017 Spišský dejepisný spolok Námestie Majstra Pavla 60, 05401 Levoča, SK 31967230 EUR 38.40 38.40 O102-2017-67 knihy 10/8/2017
20170328 6798908504 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14.00 14.00 zmluva tel.služby za 07/2017 10/8/2017
20170330 9001048633 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 139.95 139.95 50/1997 pošt.služby za 07/2017 14/8/2017
20170331 7010653297 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 1732.20 1732.20 2016/2 EE Vr.2Prib.1Mil.1,Zv.21,Hl.10 za 07/17 14/8/2017
20170334 17142 SANOSIL SK, s.r.o. Holekova 1, 81104 Bratislava, SK 46631348 EUR 4612.80 4612.80 O105-2017-42 dezinfekcia priestorov Hl.10, Priob.1, Zv.19+21,Mi 17/8/2017
20170333 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 486.42 486.42 zmluva tel. + internet 17/8/2017
20170332 270749 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 64.56 64.56 2009/1+dodatok1 oprava schod.plošiny - Prib.1 17/8/2017
20170336 310171709 Združenie použív.Slov.akad.dát.siete SANET Vazovova 5, 81269 Bratislava, SK 17055270 EUR 796.65 796.65 3101799 poplatok SANET za 07-09/2017 18/8/2017
20170335 20170959 Marián Ondrejka-Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 01004 Žilina, SK 34933336 EUR 242.54 242.54 O108-2017-47 štítky 21/8/2017
20170337 2172300432 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 40.15 40.15 O109-2017-48 xerox papier 22/8/2017
20170338 2122741498 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 169.73 169.73 01/326/2003 vodné+stočné Zv.19,21, Prib.1 22/8/2017
20170339 1708104 Kominárstvo T.REX Kupeckého 2, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 37300580 EUR 34.48 34.48 kontrola a čistenie komínov Pri Mikl.v.1 25/8/2017
20170314 50170696 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 náj.park.miesta za 08/2017 01/8/2017
20170313 117507396 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5760 5760 O109-2017-45 stravné lístky na 08/2017 01/8/2017
20170315 7323678063 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 08/2017 02/8/2017
20170316 7439794022 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 8/2017 EE Zv. 19 za 08/2017 03/8/2017
20170322 10170104 Lazík Ivan Ing. Hany Meličkovej 12, 84105 Bratislava, SK 43379991 EUR 828.55 828.55 O102-2017-64 knihy 04/8/2017
20170318 81040715 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.stojana vody za 08/2017 04/8/2017
20170319 82083674 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 102 102 2016/1 pramenitá voda za 07/2017 04/8/2017
20170317 173105935 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 07/2017 04/8/2017
20170320 1711220637 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 07/2017 07/8/2017
20170321 1711220636 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 07/2017 07/8/2017
20170323 1702089 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 240.09 240.09 O102-2017-66 knihy 07/8/2017

 

 

Faktúry 2017 - júl

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170285 7238941032 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250 250 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 07/2017 03/7/2017
20170284 173105311 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 náj.rohoží za 06/2017 03/7/2017
20170283 1701849 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 181.59 181.59 O102-2017-59 knihy 03/7/2017
20170282 117506342 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 4896 4896 O109-2017-43 stravné lístky na 07/2017 03/7/2017
20170288 102017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500 500 2014/2 práv.služby za 06/2017 04/7/2017
20170287 50170603 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 nájom park.miesta za 07/2017 04/7/2017
20170286 692017 Štátna vedecká knižnica v B.Bystrici Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, SK 35987006 EUR 15.9 15.9 obj.čitateľov MVS-knihy 04/7/2017
20170289 6201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750 750 6/2017 upratovanie za 06/2017 04/7/2017
20170294 17241578 TUCHYŃA VÝTAHY s.r.o. Letná 27, 04001 , SK 45378398 EUR 59.5 59.5 O109-2016-13 údržba a servis výťahu za 06/2017 10/7/2017
20170293 7489256229 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 2016/2 EE Zv.19 za 07/2017 10/7/2017
20170292 2122619023 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 911.52 911.52 zmluva zrážková voda za 2.Q 2017 10/7/2017
20170290 81040046 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom a dezinf.stoj-na vodu za 07/2017 10/7/2017
20170291 82082685 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 167.28 167.28 2016/1 pramenitá voda za 06/2017 10/7/2017
20170295 1711220556 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 06/2017 10/7/2017
20170296 1711220557 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 2919.4 2919.4 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 06/2017 10/7/2017
20170301 4797922899 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14 14 zmluva tel.služby za 06/2017 11/7/2017
20170299 1170726030 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.3 19.3 MK SR IPT 001 IPT telefóny - 2 ks 11/7/2017
20170298 311052 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK 420166 EUR 7.62 7.62 popl. za rozmn.práce az 2.Q 2017 11/7/2017
20170300 1170725954 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 1.34 1.34 swanis/1003603 hovorné za 06/2017 11/7/2017
20170297 2017005 BELLS SLOVAKIA, s.r.o. Stierova č.5, 04023 Košice, SK 44420889 EUR 40.81 40.81 telefonicky oprava tel. ústredne Pri Mikl.v.1 11/7/2017
20170303 9001040056 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 202.90 202.90 zmluva pošt.služby za 06/2017 14/7/2017
20170304 9001037190 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 6.90 6.90 zmluva pošt.služby-kurier 14/7/2017
20170302 170800089 Facta Medica, s.r.o. Srbská 2186/19, 61200 Brno, CZ 28298110 EUR 67.00 67.00 O102-2016-95 časopis 14/7/2017
20170305 7010650731 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 2066.80 2066.80 2016/2 EE Prib.1, Hl.10, Vr.2, Pri Mikl.v.1 za 06/2017 14/7/2017
20170306 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 494.47 494.47 zmluva telef.+internet 19/7/2017
20170308 11707018 MALÉ CENTRUM, s.r.o. Radlinského 9, 81107 Bratislava, SK 35812575 EUR 1875.56 1875.56 O102-2017-61 knihy 20/7/2017
20170309 11707017 MALÉ CENTRUM, s.r.o. Radlinského 9, 81107 Bratislava, SK 35812575 EUR 549.29 549.29 O102-2017-60 knihy 20/7/2017
20170307 1170036 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 120.15 120.15 O102-2017-62 knihy 20/7/2017
20170310 2017051 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1, 81417 Bratislava, SK 00164631 EUR 9.50 9.50 obj.čitateľov MVS-kópie 26/7/2017
20170311 21 Východosl.vod.spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 36570460 EUR 318.24 318.24 01/326/2003 vodné+stočné Pri Mikl.v.1, Hl.10 27/7/2017
20170312 1150259 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 504.57 504.57 O102-2017-65 knihy 28/7/2017

Faktúry 2017 - jún

Faktura č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia
20170230 50170514 REA Slovakia, a.s. Južná trieda 125, 04001 , SK 36196959 EUR 66.4 66.4 2015/8 nájom park.miesta za 06/2017 01/6/2017
20170228 542017 Anton Stoolár-Junior Moyzesova 66, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 34378723 EUR 1654 1654 O109-2017-38 catering 70 rokov ŠVK K 01/6/2017
20170227 117505254 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, SK 31396674 EUR 5508 5508 O109-2017-37 stravné lístky na 06/2017 01/6/2017
20170229 52017011 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 61.64 61.64 6/2017 umytie okien Prib.1 01/6/2017
20170236 173104411 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 EUR 38.16 38.16 2008/1 nájom rohoží za 05/2017 05/6/2017
20170234 1711220171 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 1908.06 1908.06 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 03/2017 06/6/2017
20170235 1711220172 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 6318.71 6318.71 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 03/2017 06/6/2017
20170232 82081656 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 219.36 219.36 2016/1 pramenitá voda za 05/2017 06/6/2017
20170233 81039326 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK 36184683 EUR 10.66 10.66 2016/1 prenájom+dezinf.dávk.vody za 06/17 06/6/2017
20170245 8116004249 Albatros Media Slovakia s.r.o. Hattalová 12, 83103 Bratislava, SK 46106596 EUR 176.47 176.47 O102-2017-46 knihy 07/6/2017
20170246 20170047 Divadelný ústav Jakubovo nám.12, 81357 Bratislava, SK 164691 EUR 392.41 392.41 O102-2017-44 knihy 07/6/2017
20170244 84146028 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK 36371271 EUR 49.8 49.8 O102-2017-42 časopisy 07/6/2017
20170242 100000348 SLOVART-G.T.G.s.r.o. Krupinská 4, 85101 Bratislava, SK 31346359 EUR 1113.3 1113.3 O102-2017-43 knihy 07/6/2017
20170243 1701695 GRADA Slovakia s.r.o. Moskovská 29, 81108 Bratislava, SK 31346103 EUR 264.59 264.59 O102-2017-46 knihy 07/6/2017
20170237 7489224715 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 138.28 138.28 2016/2 EE Zv.19 za 06/2017 07/6/2017
20170240 1700601 INVO s.r.o. Dunajská 12, 04001 Košice, SK 36214981 EUR 70 70 O108-2017-39 servisné práce klim.zariadení 08/6/2017
20170241 1170622543 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 EUR 19.3 19.3 MK SR IPT 001 telef. IPT MK SR-2 ks za 06/2017 08/6/2017
20170238 1711220542 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 4200.77 4200.77 68/22/2016 teplo Hl.10+Prib.1 za 05/2017 08/6/2017
20170239 1711220541 Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK 36179345 EUR 902.04 902.04 67/22/2016 teplo Zv.19+21 za 05/2017 08/6/2017
20170250 7796940769 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK 35763469 EUR 14 14 zmluva tel.služby za 05/2017 09/6/2017
20170248 1062017 GABRIEL ELEKTRIC, s.r.o. Czambelova 2, 04001 Košice, SK 36647497 EUR 178.38 178.38 odb.prehl.elektr.Pri Mikl.v.1 09/6/2017
20170249 5201701 Rajmund LEINSTEIN-REINER Čingovská 4, 04012 Košice, SK 34865641 EUR 750 750 6/2017 upratovanie za 05/2017 09/6/2017
20170247 72017 JUDr. Alena Zadáková, ml. Kováčska 32, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 42250340 EUR 500 500 2014/2 právne služby za 05/2017 09/6/2017
20170251 270501 Veronika Rusnačková-LIFTEX Exnárova 6, 04022 Košice, SK 17251605 EUR 171.6 171.6 2009/1+dodatok1 odb.prehl.výťahu a plošiny 12/6/2017
20170255 21706022 Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava, SK 35743468 EUR 246.02 246.02 O108-2017-35 tonery 12/6/2017
20170254 7401248675 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 988.96 988.96 2017/7 + Dod. č. 1 vyúčt.plynu za 01.01.17-31.5.17 13/6/2017
20170252 9001032901 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 EUR 204.9 204.9 50/1997 pošt.služby za 05/2017 13/6/2017
20170253 201703 VIA CASSA, Obč.združenie Československej armády 7, 04001 Košice - Staré Mesto, SK 35566540 EUR 175 175 telef. vystúpenie k 70 r. SVKK 14/6/2017
20170256 1842050010 Bytový podnik mesta Košice Južné nábrežie 13, 04219 Košice, SK 44518684 EUR 23.69 23.69 184205001 zrážková voda Pastr.n.5 15/6/2017
20170257 7010647924 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 495.23 495.23 2016/2 EE Prib.1 za 05/2017 15/6/2017
20170258 7010647890 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 960.41 960.41 2016/2 EE Hl. 10 za 05/2017 15/6/2017
20170259 7010647787 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK 36677281 EUR 697.67 697.67 2016/2 EE Vr.2, Mikl.1, Zv.21 za 05/17 15/6/2017
20170260 162017 Višňovský Andrej Hapákova 9, 08006 Ľubotice, SK 32938357 EUR 1897.50 1897.50 O105-2017-13 väzba periodík 16/6/2017
20170261 1720330 Sprinton, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava, SK 44396368 EUR 980.20 980.20 O102-2017-45 knihy 19/6/2017
20170263 92176544 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK 35697270 EUR 494.84 494.84 A3823014 telef. + internet 19/6/2017
20170264 16025 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 1456.95 1456.95 O102-2017-49 knihy 19/6/2017
20170262 1170032 Elfa s.r.o. Letná 9, 04200 Košice, SK 31648410 EUR 258.30 258.30 O102-2017-48 knihy 19/6/2017
20170265 201702 Český esperantský svaz náměstí Míru 81/1, 56802 Svitavy, CZ 00443034 EUR 11.00 11.00 O102-2016-101 časopis 19/6/2017
20170266 2441148002 Universität Regensburg , 93042 Regensburg, DE 811335517 EUR 250.00 250.00 zmluva čas. 20/6/2017
20170267 1702023 MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, 82108 Bratislava, SK 35859415 EUR 204.00 204.00 2016/3 inf.tel.kont. Zlaté stránky 20/6/2017
20170268 20170047 Vladimír Boroš Vyšná Kamenica 86, 04446 Vyšná Kamenica, SK 17259541 EUR 240.00 240.00 O109-2017-41 odb.prehl. EPS 22/6/2017
20170269 2172008081 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 918.00 918.00 O105-2017-36 dosky spisové A4 so šnúrkami 22/6/2017
20170270 7106076038 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SK 35815256 EUR 250.00 250.00 2017/7 + Dod. č. 1 plyn za 06/2017 26/6/2017
20170271 201700296 Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK 36138517 EUR 88.90 88.90 obj.čitateľov MMVS-výpož.kníh+kópie článkov 27/6/2017
20170278 1014410 PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov, SK 35463066 EUR 450.35 450.35 O102-2017-57 knihy 30/6/2017
20170279 11706029 MALÉ CENTRUM, s.r.o. Radlinského 9, 81107 Bratislava, SK 35812575 EUR 2355.40 2355.40 O102-2017-51 knihy 30/6/2017
20170274 3400170204 PANTA RHEI, s.r.o. Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder, SK 31443923 EUR 1370.36 1370.36 O102-2017-53 knihy 30/6/2017
20170280 217175 JES SK s.r.o. Bulharská 5, 04001 Košice, SK 45918732 EUR 27.00 27.00 O102-2017-52 knihy 30/6/2017
20170281 10125128 KRPA Slovakia, s.r.o. Hrabové 299, 01401 Bytča, SK 30229138 EUR 736.20 736.20 O109-2017-34 tab.papier 30/6/2017
20170273 310003376 L.K.Permanent s.r.o. Hattalova 22, 83103 Bratislava, SK 31352782 EUR 10.80 10.80 O102-2017-54 časopisy 30/6/2017
20170276 1150250 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 511.06 511.06 O102-2017-58 knihy 08T0106 30/6/2017
20170277 1150251 Artforum Košice s.r.o. Kustrova 3, 04001 Košice, SK 46765484 EUR 267.12 267.12 O102-2017-56 knihy 30/6/2017
20170275 170100720 UniKnihy.sk, s.r.o. Gajova 4, 81109 Bratislava, SK 36683132 EUR 173.25 173.25 O102-2017-55 knihy 30/6/2017
20170272 76172206 Úrad pre normal., metrológiu a skúšob.SR Štefanovičova 3, 81005 Bratislava, SK 30810710 EUR 112.90 112.90 O102-2017-50 knihy 30/6/2017