pondelok, 17.12.2018 Dnes: Kornélia Zajtra: Sláva, Slávka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie špeciálnych fondov a služieb

Zabezpečuje akvizíciu a spracovanie špeciálnych dokumentov, odbornú informačnú činnosť a výpožičné služby pre používateľov v rámci svojho pôsobenia. Pri šírení vedeckých a odborných poznatkov spolupracuje s vedeckými a odbornými organizáciami, spoločnosťami, priemyselnými podnikmi, malými a strednými podnikateľmi. Zabezpečuje rozvoj činnosti teritoriálneho strediska normalizačnej a firemnej literatúry, informačno-vedeckého centra a strediska patentových informácií na východnom Slovensku. Koordinuje činnosť kultúrno-vzdelávacieho centra, školiaceho centra a riadi ich prevádzku.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.