piatok, 15.12.2017 Dnes: Ivica Zajtra: Albína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Spracováva a predkladá koncepcie a plány rozvoja knižnično-informačných systémov (ďalej len KIS) s vnútroknižničnými, vnútroštátnymi a zahraničnými väzbami a s tým súvisiace analytické, projekčné a experimentálne práce, koordinuje projekčnú prípravu IS v knižnici, overuje, implementuje, lokalizuje produkty, plánuje a rozvíja intranet knižnice, bezpečnosť siete, pripojenie k internetu, správu elektronických informačných zdrojov, vytvára a spravuje WWW stránky knižnice atď.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.