pondelok, 23.10.2017 Dnes: Alojzia Zajtra: Kvetoslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Oddelenie historických fondov

Doplňuje, spracováva a sprístupňuje vyčlenené fondy starých a vzácnych tlačí. Podieľa sa na riešení celoslovenských vedeckovýskumných úloh z oblasti dejín knižnej kultúry a participuje na plnení úloh Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie (SNRB). Poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti historických fondov. Zabezpečuje ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva v oblasti historických knižničných fondov v úzkej súčinnosti s ďalšími oddeleniami knižnice.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.