piatok, 18.01.2019 Dnes: Bohdana Zajtra: Drahomíra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie digitalizácie a správy elektronických zdrojov

Realizuje digitalizáciu z vlastných zdrojov a v súlade s koncepciou MK SR. Zabezpečuje správu elektronických informačných zdrojov, systémovú údržbu databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií. Poskytuje informácie pre používateľov i pre knižnicu z vlastných i externých elektronických báz

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.