utorok, 24.10.2017 Dnes: Kvetoslava Zajtra: Aurel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Oddelenie bibliografie

Spolupracuje na tvorbe slovenskej národnej retrospektívnej (SNRB) a slovenskej národnej bibliografie (SNB). Participuje na riešení celoslovenských vedeckovýskumných úloh v oblasti bibliografie. Buduje fond vlastných, domácich i zahraničných databáz za účelom poskytovania bibliograficko-informačných služieb a rešerší pre potreby používateľov i knižnice. Zostavuje rešerše pre individuálnych a inštitucionálnych používateľov. Tvorí odborné bibliografie. V oblasti svojho zamerania poskytuje odborné poradenské a informačné služby.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.