streda, 19.12.2018 Dnes: Judita Zajtra: Dagmara

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Kancelária riaditeľa

Jednotlivé útvary kancelárie riaditeľa zabezpečujú operatívne úlohy súvisiace so smerovaním a odborným rozvojom knižnice, projektovou, personálnou, kontrolnou činnosťou, organizačnou a administratívnou agendou a styk s verejnosťou a médiami. Tieto útvary riadi priamo riaditeľ.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.