štvrtok, 14.12.2017 Dnes: Branislava, Bronislava Zajtra: Ivica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Kancelária riaditeľa

Jednotlivé útvary kancelárie riaditeľa zabezpečujú operatívne úlohy súvisiace so smerovaním a odborným rozvojom knižnice, projektovou, personálnou, kontrolnou činnosťou, organizačnou a administratívnou agendou a styk s verejnosťou a médiami. Tieto útvary riadi priamo riaditeľ.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.