Saturday, 20.10.2018 Today: Vendelín Tomorrow: Uršula

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vedecké hračky v knižnici

Štátna vedecká knižnica v Košiciach pre Vás pripravila interaktívnu výstavu vedeckých hračiek, ktoré zapožičal Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. Veríme, že naše exponáty Vám mladším, či starším, pripravia nielen prekvapenie a potešenie, ale hlavne poznanie. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie informácie v prílohe.