Monday, 11.12.2017 Today: Hilda Tomorrow: Otília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Akcie NK

Nemecká knižnica - akcie

Nemecká knižná cena 2017

Porota rozhodla o víťazovi v pondelok 9. októbra 2017. Z užšieho výberu šiestich románov nemecky píšucich renomovaných autorov vybrala Die Hauptstadt, dielo známeho rakúskeho spisovateľa a esejistu. Robert Menasse (1954) v ňom píše o dnešnej realite života v Európskej únii. Burzový spolok Nemeckého knižného obchodu udeľuje túto cenu každoročne pri príležitosti otvorenia Frankfurtského knižného veľtrhu.

Read more ...

Deň otvorených dverí

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu organizuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov dňa 26. septembra 2017 "Deň otvorených dverí" pre skupiny žiakov a študentov.

Read more ...

Experimentovanie po nemecky

Na základe našej dlhoročnej spolupráce s Goetheho inštitútom sme dňa 2. júna 2017 spolu s pani Beátou Menzlovou (Štátny pedagogický ústav Bratislava) pripravili informačný seminár pre učiteľov na základných školách o pedagogickom prístupe CLIL (Content and Languaged Integrated Learning), ktorý je založený na efektívnej výučbe cudzieho jazyka prostredníctvom experimentov. Základom metódy je, že žiaci pracujú časť hodiny v slovenčine a časť v cudzom jazyku, keď pedagóg vysvetľuje novú slovnú zásobu.

Read more ...

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov 2017

Dňa 18. mája 2017 o 10.30 hod. sa v priestoroch Kultúrno – vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici uskutočnil už siedmy ročník slávnostného odovzdávania Nemeckých jazykových diplomov absolventom gymnázií východného Slovenska za účasti ctených hostí: veľvyslanca SRN v Bratislave, pána Joachima Bleickera, honorárneho konzula SRN v Košiciach, pána Juraja Banského, riaditeľov gymnázií a študentov.

Read more ...