Wednesday, 18.07.2018 Today: Kamila Tomorrow: Dušana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Dôležité kontakty

Kontaktne informacie
Adresa knižnice:
Štátna vedecká knižnica Košice
Hlavná 10
042 30 Košice
Zastupujúci riaditeľ a štatutárny zástupca:
Ing. Vladimír Šiška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.